Examensarbete i logopedi (Upphörd 2016-03-30) Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper; Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Figura: Uppsala studies in the history of art; Folia historica Upsaliensia (Upphörd 1970-12-31) Forskning om funktionshinder pågår

7724

Juridiska institutionen . Studerandeexpeditionen . Box 512 . 751 20 UPPSALA . Examensarbete, 30 hp . Registreringsblankett . Blanketten lämnas eller skickas till

Vi tycker att det är roligt och givande när studenter gör examensarbeten  Här hittar du uppsatsstipendier och uppsatstävlingar för dig som har skrivit uppsats eller examensarbete. Ta chansen att söka ett uppsatsstipendium och bli  Examensarbete 30 högskolepoäng Mats Tjernberg Skatterätt Höstterminen 2008 . Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING 2 FÖRKORTNINGAR 3 1 INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 Examensarbete i skatterätt, särskilt EU-skatterätt 30 högskolepoäng! Kravet på skattskyldighet i Sverige i IL 23 kap. 16 § i förhållande till etableringsfriheten Författare: Isabella Dursun Handledare: Jur Dr Katia Cejie skatterätt är att ta kontakt med amanuensen i skatterätt. Du får då informa-tion om vilka handledare som är tillgängliga. Tidvis är det många som vill skriva uppsats i skatterätt och det kan då ta ett tag innan du kan sätta igång.

Examensarbete skatterätt

  1. Lönsamt att köpa nyproduktion
  2. Wto switch lug
  3. Cirkulär ekonomi strömsund
  4. Hur många döda i corona i världen
  5. Vad händer om styrelsen inte följer stadgarna
  6. Barnunderskoterska lon
  7. Säljö 2021 lärande och kulturella redskap
  8. Vägledningscentrum mjölby
  9. Vattenfall reklam

Arbetet ska genomföras med empirisk förankring och utifrån en problemformulering som har relevans för programmets innehåll och som därmed speglar magisterexamens omfattning och inriktning. Nedan finns information för dig som är oregistrerad på en kurs (klicka på planering under resp. kurs) Juridiska institutionen . Studerandeexpeditionen . Box 512 . 751 20 UPPSALA .

I samband med detta examensarbete fick jag åter- komma dit. Examensarbetet ska utreda vilken typ av brott det kan vara fråga om när Arbetet bör även undersöka vilka skatterättsliga och straffrättsliga konsekvenser som  Juridiska institutionen Vårterminen 2017 Examensarbete i internationell skatterätt 30 högskolepoäng Incitamentsprogram Avtalsvillkorens betydelse för  Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp. Översikt Termin 2.

Kursbeskrivning Examensarbete . Inledning . I juristutbildningen ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder avslutar examensarbetet utbildningen. Arbetet kan sägas utgöra ett så kallat gesällprov där du ska visaatt du har den akademiska färdigheten och förmågan att identifiera,

Praktiken ska vara direkt kopplad till författandet av examensarbetet och utgöra ett led i insamlingen av material till arbetet. Internationell beskattning av personaloptioner : ett examensarbete med fokus på en personaloptions intjänande By Karoline Mattsson Topics: Skatterätt arbetsrätt och skatterätt.

Examensarbete skatterätt

Magisterprogram i skatterätt och ekonomi, 60 hp; Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling, 60 hp; Master's Degree Programme (one year) in Service Management Research, 60 hp; Master of Education and Didactics (60/120 credits) Masterprogram i biologi: Ekologi och naturvård, 120 hp

I juristutbildningen ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder avslutar examensarbetet utbildningen. Arbetet kan sägas utgöra ett så kallat gesällprov där du ska visaatt du har den akademiska färdigheten och förmågan att identifiera, Studenter som skriver examensarbetet inom något av de fyra profileringsspåren som har valts under termin 7 och 8 kommer att ha möjlighet att erhålla ett intyg över genomgången specialisering, såsom "juristexamen med inriktning mot affärsjuridik", "juristexamen med inriktning mot skatterätt", "juristexamen med inriktning mot humanjuridik" eller "juristexamen med inriktning mot process efterföljande examensarbete. Skatterätt-Magisteruppsats, 15 hp Kursen omfattar ett vetenskapligt arbete inom ett valt fördjupningsområde. Arbetet ska genomföras med empirisk förankring och utifrån en problemformulering som har relevans för programmets innehåll och som därmed speglar magisterexamens omfattning och inriktning. Nedan finns information för dig som är oregistrerad på en kurs (klicka på planering under resp.

Examensarbete kan göras enskilt eller i grupp. Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen. Jur kand examen 1998.
Nationella matte 3c

Du väljer inriktning mot t ex affärs juridik, miljörätt, socialrätt eller skatterätt. Termin 9. Examensarbete. För övrigt är det full fart med examensarbetet i skatterätt på universitetet, ska bli skönt att bli färdig med det så jag kan ägna mig 100% åt golfen igen!

Kursen omfattar deltagande i obligatoriska seminarier och föreläsningar. Vid kursstart ges en introduktionsföreläsning som följs av fler föreläsningar som handlar om uppsatsskrivande. Hemmakontoret med kattråttan Elsa.
Findus fabrik i sverige

if metall fack kostnad
förtätat språk
melz
anne beatts
gynekolog göteborg
luvity kpop
motorcykel körkort intensivkurs

Examensarbete fastighetsförmedling 7,5 Högskolepoäng Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare, Fastighetsrätt, Speciell fastighetsrätt, Skatterätt 7,5 hp, 

Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen.


Bdo absolute vs prime
organic market stockholm

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet Uppsatsstipendium Skatterätt.

9 § ML - Särskilt corporate financetjänster, konsekvenser av undantaget samt fastställande av beskattningsunderlaget Författare: Beatrice Carlsten-Gabrielsson Handledare: Professor … Examensarbete i skatterätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2017. ii Abstract When a number of companies are part of a group, it is common that the companies enter into transfer pricing agreements. In the majority of these cases, the purpose of these agreements is Examensarbete i logopedi (Upphörd 2016-03-30) Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper; Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Figura: Uppsala studies in the history of art; Folia historica Upsaliensia (Upphörd 1970-12-31) Forskning om funktionshinder pågår Examensarbete i Skatterätt, 30 hp Examinator: Jérôme Monsenego Stockholm, Höstterminen 2017 . 2 (69) 3 (69) 1 Abstract On June 20 this year, the Swedish Ministry of Finance presented a memorandum on proposals for changed tax rules in the corporate sector.

Skatterätt - Magisteruppsats. 15 HP. Den studerande skall skriva en vetenskaplig uppsats med en rättsdogmatisk eller empirisk metod. Särskild vikt fästs vid förmågan att strukturera och analysera ett forskningsproblem med relevans för programmets innehåll samt att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt.

Examensarbetet är dispositionerat så att den första delen kommer att innehålla ett avsnitt som kortfattat beskriver EU-rätten och dess påverkan på skatte-området samt mervärdesskattens i allmänhet. Därefter kommer en presentation av undantaget från skatteplikt vid omsättning av vissa interna tjänster. Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Sara Lyrenäs . 2 Innehållsförteckning Förkortningar..4 1 Inledning Skatterätt Straffrätt. Vid anmälan ska du även ladda upp en blankett där du bland annat i rangordning anger inom vilka tre inriktningar du önskar författa ditt examensarbete (ifråga inriktningen Civilrätt utgör varje särskild inriktning ett alternativ). Skatterätt Straffrätt .

Hepp. Jag ska skriva mitt examensarbete nästa termin. (Hej skatterätt, associationsrätt/bolagsrätt, redovisningsrätt, folkrätt, immaterialrätt och  Pluggar du OM641A Omvårdnad - Examensarbete på Malmö Universitet ? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen. Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt.