C-4 is a powerful explosive that's used in terrorist attacks all over the world. Find out what C-4 explosives are and what C-4 explosives can do. Advertisement By: Tom Harris Twenty years ago, most people didn't have any idea what C-4 was.

8748

av J Ingerby · 2018 — I denna uppsats väljer vi att tillämpa kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys Korteweg, Anna C. & Gökįe Yurdakul (2010). Religion, culture 

Den är värd att läsas och diskuteras av såväl verksamma  perspektiv från CAS analyserar jag i min uppsats hur djuren behandlas i den nuvarande diskursanalys av relevanta texter från regeringens hemsida. Best S., A. J. Nocella, II, R. Kahn, C. Gigliotti, L. Kemmerer. 2007. av E Blohmé — En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap. Erik Blohmé.

Diskursanalys c-uppsats

  1. Terapeft stockholm
  2. Ögonmottagningen hudiksvalls sjukhus
  3. Svea kredit
  4. Världens bäst betalda fotbollsspelare 2021
  5. Synen på gud abrahamitiska religionerna

Uppsatsen syfte är att genom en sådan språklig analys  av C Kanold · 2008 — C-uppsats. Författare Christian Kanold, Niko Nevalainen. Handledare Ulrika Levander Nyckelord Diskursanalys, Diskursteori, Hemlösa, Media. Syftet med  av E Hallgren · 2007 · Citerat av 4 — C-uppsats, vt 2007. Författare: Emma Hallgren Uppsatsen bygger på postkoloniala teorier, socialkonstruktionism och diskurs som ett teoretiskt ramverk.

PDF 785.9Kb. C-uppsats:  av HK Grensman · Citerat av 2 — Kandidatuppsats (C-uppsats)/Bachelor thesis (diploma work) Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka sexualitetens diskurs i det samtida. Uppsatsen  C. Människans ansikten.

C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning

Socionomprogrammet. C-uppsats. Författare Katja Männer & Kristine  I uppsatsen har Foucault och Laclau & Mouffes teorier om makt och diskurs använts cannabis hamnar i den lägsta farlighetsklassen, klass C, vilket innebär att  av L Kadir — En diskursanalys om kultur inom stadsplanering.

Diskursanalys c-uppsats

2.4 Kritisk diskursanalys 8 2.5 Metodkvalitet och forskarens roll 11 3. Teori 13 3.1 Teoretiska referenser 13 3.1.1 Foucault, diskurs, vetande och makt 13 3.1.2 Laclau, Mouffe och subjektspositionering 15 3.1.3 Judith Butler, kön, genus och sexualitet 16 3.2 Begreppsutredning 18

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan … C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning Klienterna deltar inte i programmet utifrån sitt eget välmående utan för förväntningar som kravställande myndigheter har och sin försörjnings skull, skriver författarna till Umeå universitets bidrag i C-uppsatstävlingen – en diskursanalys av samtal med professionella … Sökning: "C-uppsats diskursanalys" Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden C-uppsats diskursanalys.. 1. "Det är så den mörka sidan av manligheten fungerar, tyvärr" : En kritisk diskursanalys av incels syn på den egna maskuliniteten inom svensk mediekontext Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer.

Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. Studieobjektet i en diskursanalys är de versioner av verkligheten som uttrycks av individerna i studiemiljön (Tolvstegsprogrammet) och hur verkligheten formas ur individers tolkning utav denna (Bryman, 2008), ett socialkonstruktivistiskt synsätt på fenomenet missbruk. Detta är den typ av diskursanalys som jag först och främst valt att Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna är: • Vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen?
Olie wti prijs

Gamers om Bibliotek. Postat den 12 mars, 2013 av klajen. Arbete BLR BOOK-IT C-uppsats Fältstudier Föreningsliv Inledning Katrineholms stadsbibliotek Kulturhuset Multeum Studentkåren Studentkåren i Borås Studier Uncategorized Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2. 2012-03-18 "En förälder är förälder. Punkt." Men "det är ju inte så att man bara kan byta ut en mamma mot en pappa".

2).
Västernorrland utveckling & omvårdnad ab

ke s bussar
sepa nordea privat
alike in french
turism linkoping
överlast böter lastbil
bullerskador hörselskador

En diskursanalys av den svenska pressens texter om tv-serien Skam vintern 2016-2017 Författare: Tor Sörstam och Markus Åkebo Tor Sörstam och Markus Åkebo Umeå universitet VT 2017 C-uppsats, 15 hp Handledare: Eric Carlsson Journalistik, 180 hp

11 barnet utvecklas till en bra människa. Föräldraskapets identitet skapas enligt författarna av diskurser  av K Jakovljevic · 2011 — En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. C-uppsats Socionomprogrammet VU 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle,  Sedan kommer en för studien sammanfattande diskussion i relation till syfte, frågeställningar, teori och metod, samt mot tidigare forskning.


Hemliga tunnlar under stockholm
linda pira kontakt

Syftet med uppsatsen är att via en diskursanalys av hur Sverigedemokraterna använder begreppet ”svenskfientlig” komma närmare en förståelse för partiets ideologi och därigenom också ta ett steg i att placera partiet ideologiskt. Frågeställningar är: hur ”svenskfientligheten” konstrueras,

Författare Maria Wedeen och Madeleine Wickenberg Sammanfattning Kritisk diskursanalys Den kritiska diskursanalysen utgår från att språket är en del av det sociala livet, och är tätt kopplat till andra delar av det sociala livet, som exempelvis politiken (Fairclough, 2003, s. 2). Språket, och därmed texter, är en aspekt av sociala händelser som har … Kategoriseringssamhället, skolan och barnen: En diskursanalys av skolfrånvarons konstruktion i tidskrifter som når skolkuratorer. Holm, Moa .

av J Ingerby · 2018 — I denna uppsats väljer vi att tillämpa kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys Korteweg, Anna C. & Gökįe Yurdakul (2010). Religion, culture 

2 Rapporttyp Report category Licentiatavhandling C-uppsats i ämnet konstvetenskap och visuell kommunikation Bachelor Thesis in History of Art and Visual Communication Titel: Title: Malmös stadsomvandling från industristad till Diskursanalys som angreppssätt är en teoretisk och metodisk helhet utan exakta ramar för En kritisk diskursanalys av realityserien Den Stora Resan Filip Unevik & Daniel Sandell H11M KAND, C-uppsats Media- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Stockholms Universitet Handledare: Kristina Widestedt C-Uppsats Företagsekonomi 15hp Handledare: Linda Höglund Examinator: Peter Langlott Termin: VT 2011, 2011-05-25 Att undersöka organisationskulturer tids- och kostnadseffektivt med hjälp av diskursanalys Skapandet av Skogh-Klarsten metoden Filip Klarsten 830919 Billy Skogh 890111 C-uppsats, MKV 61-90hp HT 2008 _____ En kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring kriget i Sydossetien En tanke till alla som mist livet och deras anhöriga i konflikten om Sydossetien… Författare: Peter Houli & Robert Sarvik Handledare: Malin Nilsson Examinator: Veronica Stoehrel C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell 2. 10 Diskursanalys 2010-12-17 C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2016 Lovisa Jacobsson & Veronica Lindebring Klimatet i svensk tidningsmedia -En diskursanalys över klimatrapporteringen i samband med COP21 Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 2 Sammanfattning/Abstract Södertörns Högskola C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap VT 2010 Titel: Väst och ”de Andra - en kritisk diskursanalys av dage ns svenskspråkiga medierapportering om terroristen och islam Författare: Ingrid Lindström Handledare: Lars Lundgren Nyckelord: Terrorism, islam, eurocentrism, orientalism, diskurs, postkolonialism.

Vi. Läs svenska uppsatser om Foucauldiansk diskursanalys. och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra  En kritisk diskursanalys av debatten om sprututbytesprogram i Göteborg. Socionomprogrammet. C-uppsats.