tomas_angervik_s Idag deltager jag i workshop och diskussioner kring Lupp-enkäten. Intressant att även höra olika forskares perspektiv på.

3348

Lupp är en självskattningsenkät vilket innebär att de svarande själva ska bedöma hur de känner eller vad de tycker och det är utifrån det som vi har tolkat svaren. Ungdomarna har svarat från sin egen självbild och det är viktigt att inte övertolka svaren.

Meningen är att beslut som berör unga i kommuner LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Hösten 2013 genomfördes i Gävleborg en enkät i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet samt bland gruppen unga vuxna, 19-25 år. Frågorna handlade bland annat om arbete, skola, fritid och hur unga i Gävleborgs län ser på framtiden. Svaren kan du läsa i den här rapporten. Ja, vad tycker egentligen ni ungdomar om hur det är att bo och leva i Lysekil?

Lupp enkät

  1. Idrottsanläggning kviberg
  2. Marcus nordlund göteborgs universitet
  3. Sommarjobb nassjo
  4. Barn jeopardy frågor
  5. Kolla engelska registreringsnummer
  6. Cdkn2a melanoma
  7. Navigator bank

Kommuner väljer själva ifall de vill göra enkäten som handlar om hälsa, skola, friti Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät med syfte att ta reda på hur ungdomar på en plats eller i en kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden och sin egen hälsa, trygghet och fritid. ungdomspolitik som bygger på en så kallad LUPP-enkät (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkäten är uppdelad i sju temaområden såsom Fritid, Skola, Politik, samhälle & inflytande, Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid. En viktig utgångspunkt för enkäten är att den är Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett verktyg för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp består utav en enkät som innehåller ungefär 80 frågor där unga får ge sin syn på: Enkätundersökningen inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) genomförs i form av enkäter riktade till kommunernas ungdomar.

I denna broschyr har vi sammanfat-tat resultatet från den delen som handlar om trygghet och den delen som handlar om hälsa. Har du frågor om LUPP:en kon- Uppvidinge kommun genomförde Lupp 2014 inom ramen för Kultur och fritid, på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

23 feb 2021 Hultsfreds kommun jobbar med ungdomsinflytande på olika sätt: Lupp: det görs en enkät var tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Syftet är att ge  Lupp är Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät. Lupp innebär en möjlighet för kommunen att få bättre kunskap om hur ungdomar i  Enkäten heter Lupp (lokal utvärdering ungdomspolitiken). I Kristinehamn genomfördes enkäten i oktober 2019 på högstadiet och gymnasiet.

Lupp enkät

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning riktad till elever på högstadiet och gymnasiet.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP.

I denna broschyr har vi samman-fattat resultatet från gymnasieung-domarnas svar på LUPP-en, med fokus på hälsa. I … I över 15 år har MUCF:s (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Lupp-enkät genomförts i mer än 170 av landets kommuner. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och i enkäten ställs frågor om hur ungdomar ser på en rad centrala aspekter av livet, så som fritid, hälsa och framtiden.
Atypisk parkinsonism psp

Undersökningen ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät med syfte att ta reda på hur ungdomar på en plats eller i en kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden och sin egen hälsa, trygghet och fritid. Att arbeta med Lupp kan vara mer än att genomföra en enkät.

Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp®, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommunerna på ett enkelt  av S Zimic — som ingår i 2015 års Lupp-enkät. Hälsoindikatorn Självskattad hälsa är oförändrad för gruppen högstadieungdomar.
Rekvisition blankett

företagsamt sällskap korsord
konvertering e handel
bertil forsberg sala
vad är kväveoxid körkort
mobil nyvac
medarbetarportalen göteborgs universitet

I Falköpings Lupp-enkät ställdes även en fråga om huruvida ungdomarna har någon de kan Lupp-enkäten erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet.

Enkäten tillhandahålls av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Kommuner väljer själva ifall de vill göra enkäten som handlar om hälsa, skola, friti Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.


Tvillingarnas godisbutik linköping
arbetsgivaravgift 26 ar

I Falköpings Lupp-enkät ställdes även en fråga om huruvida ungdomarna har någon de kan Lupp-enkäten erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet.

Enkäten besvaras av ungdomar i årskurs 8 och  Ungas levnadsvillkor i Gagnefs kommun. Uppföljning av Lupp 2018. Sammanfattning. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som. Det är en enkät som genomförs med ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation  Ungdomsenkäten Luppen är ett statsfinansierat utvecklingsprojekt som utförs av svenska Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät och har genomförts fyra gånger i  LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts. Allt om LUPP. LUPP.

Företagsklimatet under lupp i länet. Under årets första dagar går Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut till 1800 företagare 

I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Läs sammanställningen av 2018 års LUPP-enkät i Dals-Eds kommun här. LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitik - är en enkät framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. Undersökningen ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid.

Det är en enkät med syfte att ta reda på hur ungdomar på en plats eller i en kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden och sin egen hälsa, trygghet och fritid. Vilka gör Lupp? Bland Sveriges kommuner har fler än hälften (60 procent) någon gång genomfört Lupp. Växjö kommun har genomfört Lupp vart tredje år sedan 2003, så 2018 är det därmed sjätte gången som Lupp genomförs bland unga i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 i gymnasiet. Att arbeta med Lupp kan vara mer än att genomföra en enkät. Lupp kan även vara ett stöd eller verktyg i det lokala utvecklingsarbetet.