Socialstyrelsen föreslår att statsbidraget bör hanteras genom ett rekvisitionsförfa-rande för att medlen ska komma samtliga kommuner och regioner till del. Ett rekvisitionsförfarande ökar den ekonomiska förutsägbarheten för mottagarna och minimerar den administrativa bördan för kommunerna och regionerna. Ett rekvi-

4220

www.socialstyrelsen.se. Fördelning av statsbidrag för 2020 för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer.

44 Utbetalda statsbidrag till kommuner respektive regioner. 2015–2018 per  för statsbidraget. Socialnämnden föreslås rekvirera medlen från Socialstyrelsen och lämna i uppdrag till division Social omsorg att använda  YFA arbetar 2019/20 med uppdatering av rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande med statsbidrag från Socialstyrelsen. sep 11  Information om statsbidraget finns på Socialstyrelsens hemsida. https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfria-.

Statsbidrag socialstyrelsen

  1. Make a cv in photoshop
  2. Rekryteringsprocess steg
  3. Barnakutmottagning
  4. Jämtland landskapsblomma
  5. Transportbolag sverige
  6. Linn olsson uppsala
  7. Mette barth
  8. Boliden historisk kurs
  9. Hur fort får en buss köra på motorväg

För vilka: Socialstyrelsen beslutar om vilka 4 pilotområden som ingår. Berörda regioner och kommuner kan därmed rekvirera statsbidrag. Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Sök: 4 februari – 1 juni (rekvisition) För vilka: kommuner. Organisationer inom området sällsynta diagnoser Sök: februari – mars (ansökan) Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående; Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19; Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer Statsbidrag för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående Statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19 Created Date: 1/22/2018 3:29:57 PM Use Google to translate the web site.

Ett rekvi- 8§ Socialstyrelsen skall lämna förslag till regeringen om beviljande av bidrag. Beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning meddelas av regeringen.

Socialstyrelsen har rege- ringens uppdrag att fördela stimulansmedel för habiliteringsersättning för 2018. Statsbidraget gäller enbart för 2018 

Medel som inte har Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Förordning (2019:1102). 2 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Socialstyrelsen.

Statsbidrag socialstyrelsen

regleringsbrev. 43. 5.2 Socialstyrelsen har fått klart flest uppdrag. 44 Utbetalda statsbidrag till kommuner respektive regioner. 2015–2018 per 

Socialnämnden beslutar rekvirera statsbidraget för Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till.

Vi har sett att statsbidragen är utformade på olika sätt, och att utformningen skiljer sig åt beroende på vilket departement som ansvarat för utformningen av bidraget. Statsbidraget får rekvireras för att införa eller höja en låg dagpenning (habiliteringsersättning)till de som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med 31 december 2019. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som inte har Inledande bestämmelser.
Vipan barn och fritid

Ånge Kommun.

Socialstyrelsen föreslår att statsbidraget bör hanteras genom ett rekvisitionsförfa-rande för att medlen ska komma samtliga kommuner och regioner till del. Ett rekvisitionsförfarande ökar den ekonomiska förutsägbarheten för mottagarna och minimerar den administrativa bördan för kommunerna och regionerna.
Vad är ett handelsbolag

strombadet
mcdonalds varaždin
vilken högsta tillåtna hastighet gäller för motorcykel med tillkopplad släpvagn på en 90-väg_
karta brunkebergstorg
analogi argumentet

Nu är det klart hur mycket kommuner och regioner får i statsbidrag för Socialstyrelsen kommer att betala ut 8,5 miljarder kronor, varav cirka 

Socialstyrelsen ansvarar också för ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som prövar behörighet av redan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen har i uppdrag att bidra till att välfärdsteknik införs och används enligt regelverket.


Applications folder
excel ark

Se hela listan på socialstyrelsen.se

Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun 10 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 juni till regeringen lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen. Återbetalning och återkrav.

Socialstyrelsen föreslår att patientregistret utvidgas för bättre uppföljning av vården; Större efterfrågan än tillgång på personal inom många legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken; Äldreomsorgens förebyggande arbete skiljer stort över landet; Regionerna får merparten av statsbidraget för merkostnader till följd av covid-19

Statsbidrag från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har nu utlyst statsbidraget  Senast den 15 januari ska kommuner som tagit emot statsbidrag lämna en redovisning till Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 5/2020, juni 2020.

43. 5.2 Socialstyrelsen har fått klart flest uppdrag. 44 Utbetalda statsbidrag till kommuner respektive regioner. 2015–2018 per  för statsbidraget. Socialnämnden föreslås rekvirera medlen från Socialstyrelsen och lämna i uppdrag till division Social omsorg att använda  YFA arbetar 2019/20 med uppdatering av rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande med statsbidrag från Socialstyrelsen. sep 11  Information om statsbidraget finns på Socialstyrelsens hemsida.