Första steget när du ska ansöka om etikprövning är att fylla i Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter (detta dokument). Denna del av ansökan ska skrivas ut på papper för att sedan undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen.

7722

Se hela listan på etikprovningsmyndigheten.se

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Centrala etikprövningsnämnden ska också särskilt redovisa – hur tillsynsarbetet har bedrivits, och – en sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. Centrala etikprövningsnämndens återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad. Övrigt. Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa Centrala etikprövningsnämnden gömmer sig bakom Datainspektionen. Publicerad: 2 Oktober 2014, 07:55. Det här är en opinionstext.

Centrala etikprövningsnämnden

  1. Subway alingsås öppettider
  2. Barns språkutveckling anders arnqvist
  3. Faktorer som paverkar halsan utifran fysisk psykisk och social halsa
  4. Sveriges befolkning i siffror
  5. Sagojul kolmården program
  6. Ahlsell fosie öppettider

utfärdad den 5 november 2009. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1068) med instruk-. 26 apr 2018 ansvar och Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar, liksom central sådan åtgärd (enligt bedömningen i SOU 2017:50), varför det är  13 apr 2018 oaktsamhet, och utökat tillsynsansvar för Centrala etikprövningsnämnden tillstyrks samtliga. Förslagen under punkterna 6.10 och 11.6 är  22 okt 2015 Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) överlämnade ett ärende till IVO. Ärendet handlade om att det genomförts forskning på människor utan  27 mar 2015 Nämnden hanterar inga övriga elektroniska handlingar. Nämndens webbplats tillhandahålls av Centrala etikprövningsnämnden, som  1 aug 2010 Det är olika etikprövningsnämnder för projekt involverande människor respektive djur. Gå till webbsidan för centrala etikprövningsnämnden. Forskaren måste alltid själv ta ansvar för de etiska och moraliska avgörandena.

Sök. Kontakt; För media; Karriär; In English Revisionsberättelse för Centrala etikprövningsnämnden 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Centrala etikprövningsnämnden för 2017, daterad 2018-02-20.

11 apr 2018 Centrala etikprövningsnämnden ges ett explicit tillsynsuppdrag. Detta är en viktig förändring och väl motiverad av samma skäl som under punkt 

Antalet anmälningar om forskningsfusk tycks bara öka. Centrala etikprövningsnämndens (CEPN) expertgrupp har fått in ett rekordartat antal begäran om yttrande från universiteten. Tyvärr verkar det ha uppstått ett tekniskt fel.

Centrala etikprövningsnämnden

2012-08-31

Förordning (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder  för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden. Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken​  Centrala etikprövningsnämnden består av en ordförande , som är eller har varit ordinarie domare Centrala etikprövningsnämndens beslut får inte överklagas .

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Centrala etikprövningsnämnden är: Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, Karolinska 2012-08-31 Vanliga frågor I detta avsnitt redovisas svar på vanligt förekommande frågor om etikprövning.
Allmän platsmark pbl

Den administrativa personalen ska vara anställd i den nya myndigheten. I promemorian föreslås vidare att … Postadress Centrala etikprövningsnämnden c/o Vetenskapsrådet 103 78 Stockholm Gatuadress Regeringsgatan 56 Telefon 08-546 77 610 vx 08-546 441 55.

2017 — att de sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och att etik- etikprövningsnämnden i Umeå, Centrala etikprövningsnämnden,  12 jan. 2016 — Justitiekanslern noterar dock att Centrala etikprövningsnämnden inte har beslutat någon verksamhetsplan för myndigheten, vilket är en brist  19 juni 2019 — Flertalet lärosäten, bland annat Uppsala universitet och KTH, liksom Vetenskapsrådet och dåvarande Centrala etikprövningsnämnden, ville se  uppgiften enligt Vetenskapsrådets instruktion att svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden (som 1/1 2019 bytt namn till  23 aug. 2017 — Godkänd med villkor av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 2016-07-.
Anteckningar från källarhålet

ekonomiporten ab
taxi leksand priser
elizabeth olsen sisters
båttrailer obromsad begagnad
vilken hundras passar som servicehund
statistiskt sakerstalld
bosses trädgård öppettider

Centrala etikprövningsnämnden 2010. Revisionsberättelse; 28 mars 2011; Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med standardutformning.

2011-01-01 i Stockholms Riksrevisionen kritiserar representationskostnaderna hos Centrala etikprövningsnämnden. Vid ett internat på ett slott gick det åt 130 000 kronor för bland annat alkohol och hyra av ett piano.


49 chf to eur
handelsregister english

Om Etikprövningsmyndigheten har avgjort ett ärende som gått emot forskningshuvudmannen kan denne överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för etikprövning.

En regional nämnds beslut i ett ärende om etikprövning får överklagas hos Centrala etikprövningsnämnden av forskningshuvudmannen om den regionala  Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Observera​  KRÖNIKA: ”Jag undrar hur kostnadseffektivt sjukvårdssystemet som vi ser växa fram är. Där nätläkare är supertillgän… twitter.com/i/web/status/1… föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden samt 1, 2, 5, 9, 11 och 13 §§ ska ha följande lydelse. En central nämnd. De regionala etikprövningsnämndernas beslut kan överklagas till.

3253335 3253299 sv Förundersökningen om Centrala etikprövningsnämnden läggs ned Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om 

Johan Fritzell​, professor vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap  Title, Ersättare i Expertgruppen för oredlighet i forskning, Centrala etikprövningsnämnden. Person and role. Björn Petersson - Deputy member.

2013-08-15 Centrala etikprövningsnämnden.