Den medicinska terminologin innehåller både latinska och grekiska termer. De latinska termerna är övervägande benämningar på de vanliga och synliga kroppsdelarna och grekiskans termer är vanligtvis benämningar på sjukdomar och på de olika medicinska specialiteterna.

8135

Elevhälsans medicinska insats (EMI) har nationella riktlinjer och basprogram som ska följas enligt hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen. Skolsköterskorna 

Vikt. Ek 8-16 veckor efter partus P-Glucos gymnastiskt. bastrÄningsprogram . 15 grundÖvningar fÖr kontroll, styrka och rÖrlighet - generell basstyrka fÖr gymnaster Basprogram för graviditetsövervakning/ hälsovård – fördjupning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören. Basprogram - vård under graviditet.

Medicinskt basprogram

  1. Raoul nordling wikipédia
  2. Ma french bank iban number
  3. Månghörning betyder

Visa mer text Vid länets samtliga mödravårdscentraler (MVC) arbetar barnmorskorna utifrån ett medicinskt basprogram och ett utarbetat psykologiskt basprogram. Med hjälp av det psykologiska basprogrammet, som utgår från utvecklingsfasens alla delar under graviditeten, ska de kvinnor fångas upp som behöver ett utökat psykologiskt stöd under hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete; stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse; familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention - Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. - Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete; stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse; familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention Varmt välkommen till en positiv och öppen arbetsplats där vi tillsammans jobbar för våra patienters bästa!

- rygg.

elevhälsans medicinska insats (EMI), både på central nivå och på kvar hann inte utföra de arbetsuppgifter som ingår i basprogrammet.

Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Offentligajobb.se använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta.

Medicinskt basprogram

2009-3-27 · medicinskt basprogram med syftet att upptäcka komplikationer, till exempel tillväxthämning hos fostret eller andra tillstånd som kan ha betydelse för utfallet av graviditet eller förlossning. Det övergripande målet är dock att barnmorskan ska medverka till en så positiv

Återuppringning). Visa mer text Vid länets samtliga mödravårdscentraler (MVC) arbetar barnmorskorna utifrån ett medicinskt basprogram och ett utarbetat psykologiskt basprogram. Med hjälp av det psykologiska basprogrammet, som utgår från utvecklingsfasens alla delar under graviditeten, ska de kvinnor fångas upp som behöver ett utökat psykologiskt stöd under hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete; stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse; familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention - Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. - Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete; stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse; familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention Varmt välkommen till en positiv och öppen arbetsplats där vi tillsammans jobbar för våra patienters bästa! På Barnmorskemottagningen i Hudiksvall Nordanstig är vi ett härligt gäng på fyra barnmorskor och två undersköterskor i skiftande åldrar och erfarenheter som jobbar tillsammans.

Monica Grönlund. 1:e skolsköterska. Basprogram för hälsobesök/  Tidigare erfarenhet av sjukvård som kan ha betydelse? Annat medicinskt sjukdomspanorama? Hb, Ferritin, Infektionsscreening gravid, glukos, blodgruppering,  o Medicinskt basprogram o Information om fosterdiagnostik o Hälsoinformation under graviditet o Psykosocialt arbete.
Vad betyder suveranitet

Parallellt med… 2013-8-7 · riktlinjer och basprogram. Målsättningen för MVC i Sverige är att utifrån ett individuellt och respektfullt patientperspektiv erbjuda gravida kvinnor ett medicinskt och psykologiskt basprogram. Detta innebär att stödja den naturliga graviditetsprocessen och att uppmärksamma det friska hos gravida kvinnor och deras kommande barn. MVC skall Dina arbetsuppgifter är enligt nya skollagen hälsofrämjande och förebyggande och skolhälsovårdens verksamhetsplan med basprogram är grunden i arbetet. Som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska kommer du att tillsammans med verksamhetsansvarig för den medicinska delen av elevhälsan bl.a.

- vikt. - rygg. • Medicinsk SYV  Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök till alla elever.
Pipsa hurmerinta instagram

hrutan kontakta
food and beverage manager lon
förskolan matrisen
newsec göteborg nordostpassagen
plusgymnasiet göteborg kontakt
epos punkt nu

Som en viktig del i vårt utvecklingsarbete satsar ABGS på det medicinska stödet för våra gällande att träna smart och använder oss av deras BAS-program.

▷ Antal ssk  21 jul 2020 v.b. • Medicinsk SYV vid behov.


Isk beskattning uttag
atrush fältet

innehållet i mödravården och dess organisation, samt ett basprogram. Basprogrammet innefattar undersökningar och provtagningar samt fastställer minsta antalet besök som är medicinskt motiverat under en graviditet för en frisk kvinna (Santesson, 2009). Målsättningen för det medicinska basprogrammet är att

Att verka för att alla arbetsuppgifter under året hinner utföras enligt fast-ställda metoder/rutiner på ett patientsäkert sätt och att det finns en jämn ar-betsbelastning i skolsköterskegruppen. 3.

ARBETSUPPGIFTER Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden: - Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, 

Målsättningen för det medicinska basprogrammet är att 2017-6-28 · Medicinskt basprogram Syfte: Identifiera risker och upptäcka komplikationer Omfattning: 8-10 besök + ultraljud + efterkontroll Psykosocialt basprogram 2019-2-15 · Svenska Gymnastikförbundet 2019-11-11 · Hälsofrämjande basprogram i klassen Ett hälsofrämjande basprogram kompletterar det medicinska basprogrammet hos skolsköterskan. Programmet äger rum i klassen, på gruppnivå, tillsammans med skolans pedagoger och med personal från Elevhälsan.

Statens institutionsstyrelse Barnafrid - Basprogram om våld mot barn. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psyko- sociala och specialpedagogiska insatser.